Privaatsuspoliitika

1. Üldised sätted

Käesolev privaatsuspoliitika määrab kindlaks kasutajate allcars.ee veebisaidil (edaspidi “Sait”) esitatud isikuandmete töötlemise ja kaitse korra. Kasutaja, jättes oma isikuandmed Saiti, annab nõusoleku nende töötlemiseks ja kasutamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Sait kogub kasutaja isikuandmeid, sealhulgas nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid, mis on vajalikud registreerimiseks Saiti, tellimuste esitamiseks, kasutajaga suhtlemiseks ja muude toimingute tegemiseks Saitil. Kasutaja isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:
• Kasutajale teenuste pakkumine ja lepinguliste kohustuste täitmine;
• Teenuste kvaliteedi parandamine, mis on saadaval Saitil;
• Reklaami ja turunduse eesmärkidel, sealhulgas kasutajate teavitamiseks uutest teenustest ja pakkumistest;
• Statistiliste ja analüütiliste eesmärkidel.

3. Isikuandmete edastamine

Sait võib kasutaja isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ainult seaduses ettenähtud juhtudel või kasutaja nõusolekul.

4. Isikuandmete kaitse

Sait rakendab vajalikke meetmeid kasutaja isikuandmete kaitsmiseks, sealhulgas kaasaegsete tehnoloogiate ja turvastandardite kasutamist. Sait tagab kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kohustub neid kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta mitte edastama.

5. Muudatused

Sait jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Kui privaatsuspoliitika muutub, teavitab Sait sellest kasutajaid, postitades vastava teate Saitile.

6. Meiega ühenduse võtmine

Kui teil on küsimusi või ettepanekuid meie privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti või telefoninumbri kaudu, mis on märgitud Saitil.